امروز

شنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۸:۲۵ قبل از ظهر

سایز متن   /

همه چیز درباره جشن تیرگان، ۱۳ تیر ماه

جشن تیرگان در زمان قدیم یکی از مهمترین جشن ها در سرزمین هـای پارس بوده است، داستان ها و روایات زیادی درباره جشن تیرگان وجوددارد، در ادامه بیشتر با جشن تیرگان در ۱۳ تیر ماه آشنا میشویم.

فرهنگ ایرانی پر است از جشنها و آئین هایی که بـه مناسبتهای گوناگون ودر فصلهای مختلف سال برگزار می شده است ، آن چه که در اغلب این جشنها بـه چشم میخورد نوعی شادی درونی و نشاط گروهی است.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

این نشات، با ذات ایرانیان قرین گشته و باعث شده است که حتی آئین هـای عزاداری نیز از شور و نشاط خالی نباشند.یکی از این آئینها که البته امروزه بـه بوته فراموشی سپرده شده است جشن تیرگان می باشد که ایرانیان باستان آن را در روز سیزدهم تیر برگزار می‌کردند. در واقع جشن فرخنده تیرگان آغاز آن از روز تیر از ماه تیر می باشد و بـه مدت ۹ روز ادامه دارد.

علت برگزاری جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

جشن تیرگان بـه همراه نوروز و مهرگان و سده از جمله مهمترین جشنهای ایرانیان است که در گذشته برای ایرانیان اهمیت وافری داشت و این جشن رابا شکوه و زیبا برگزار میکردند در مورد فلسفه جشن تیرگان دو روایت جالب است روایت اول مربوط بـه قهرمان ملی ایرانیان آرش است که تقریبا همه ی ی ی ما با آن آشنا هستیم.

روایت اول درباره برگزاری جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

میان ایران و توران سالها جنگ وستیز بود در نبرد میان افراسیاب و منوچهر شاه ایران ،سپاه ایران شکست سختی میخورد این واقعه در روز اول تیر اتفاق میوفتد ودر گذشته این روز برای ایرانیان عزای ملی بودو جالب است بدانید هنوزم دیدار از خانواده هـای عزادار دراین روز میان زرتشتیان رایج است.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

سپاه ایران در مازندران بـه تنگنا میوفتد سرانجام دو سوی نبرد بـه سازش در آمدند و برای آنکه مرز دو کشور مشخص شود و ستیز از میان بر خیزد ،پذیرفتند از مازندران تیری بـه جانب خاور پرتاب کنند هر جا تیر فرو آمد همان جا مرز دو کشور باشد و هیچ یک از دو کشور ازآن فراتر نروند تا دراین گفتگو بودند فرشته زمین اسفندیارمذ پدیدار شد و فرمان داد تیر و کمان آوردند.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

جشن تیرگان,علت برگزاری جشن تیرگان,۱۳ تیر روز جشن تیرگان

ایرانیان باستان ،جشن تیرگان را در روز سیزدهم تیر برگزار می کردند

آرش در میان ایرانیان بزرگترین کماندار بودو بـه نیروی بی مانندش تیر را دورتر از همه ی ی ی پرتاب میکرد. فرشته زمین بـه آرش گفت تا کمان بردارد و تیری بـه جانب خاور پرتاب کند.آرش دانست که پهنای کشور ایران بـه نیروی بازو و پرش تیر او بسته است و باید توش و توان خودرا دراین را بگذارد.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

آرش خودرا آماده کرد لخت شد و بدن خودرا بـه شاه و سپاهیان نمود و گفت ببینید من تندرستم و گژی در وجودم نیست ولی می‌دانم چون تیر را از کمان رها کنم همه ی ی ی نیرویم با تیر ازبدن بیرون خواهد آمد. آن گاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر بلندای کوه دماوند بر آمد و بـه نیروی خداداد تیر را رها کرد و خود بی جان بر زمین افتاد«سلام بر روان پاکش».هرمز خدای بزرگ بـه فرشته باد فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و از صدمه نگه دارد.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

تیر از بامداد تا نیمروز در آسمان می رفت و از کوه ودر و دشت می گذشت تا درکنار رود جیهون بر تنه درخت گردویی که بزرگ تر ازآن در گیتی نبود ؛نشست .آن جا را مرز ایران و توران جای دادند و هر سال بـه یاد آن جشن گرفتند. جشن تیرگان در میان ایرانیان از این زمان پدیدآمد.

روایت دوم درباره علت برگزاری جشن تیرگان

اما روایت دوم که مربوط بـه فرشته باران یا تیشتر می باشد و نبرد همیشگی میان نیکی و بدی :««تیشتر فرشته باران است که در ده روز اول ماه بـه‌ صورت جوانی پانزده ساله در می آید ودر ده روز دوم بـه‌ صورت گاوی نر ودر ده روز سوم بـه‌ صورت اسب.تیشتر بـه شکل اسب زیبای سفید زرین گوشی، با ساز و برگ زرین، بـه دریای کیهانی فرو رفت.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

در آنجا با دیو خشکسالی «اپوش» که بـه شکل اسب سیاهی بودو با گوش و دم سیاه خود ظاهری ترسناک داشت، رو بـه رو شد. این دو بـه مدت سه شبانه روز بایکدیگر بـه نبرد بر خواستند و تیشتر دراین نبرد شکست میخورد بـه نزد خدای بزرگ آمده و از او یاری و مدد می جوید و بـه خواست و قدرت پروردگار این بار بر ابلیس خشکسالی پیروز می گردد و آب ها توانستند بی مانع بـه مزارع و چراگاه ها جاری شوند.

آئین هـای جشن تیرگان

در برگزاری جشن تیرگان آئین هـای مخصوصی اجرا می شده است که از جمله انها میتوان بـه آب پاشی، فال کوزه و دستبند تیر و باد اشاره کرد.

– آب‌پاشی

یکی از آئین هـای جشن تیرگان آب پاشی بوده است.جشن تیرگان درکنار آب‌ها، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران درسال پیش ِرو همراه بوده و هم چون دیگر جشن‌هایی که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی «آبریزگان» یا «آب پاشان» یا «سر شوران» یاد شده‌است.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

آبریزگان «آب پاشان» یکی از آئین هـای جشن تیرگان بوده است

– فال کوزه
یکیدیگر از مراسم جشن تیرگان مانند تعداد زیادی از جشن‌هـای ایرانی «فال کوزه» «چکُ دولَه» می باشد. روز قبل از جشن تیرگان، دوشیزه‌ای را برمی‌گزینند و کوزه سفالی سبز رنگ دهان گشادی بـه او می دهند که «دوله» نام دارد، او این ظرف را از آب پاکیزه پر می کند و یک دستمال سبز ابریشمی را بر روی دهانه آن می‌اندازد آنگاه «دوله» را نزد همه ی ی ی کسانی که میبرد که آرزویی در دل دارند و می خواهند در مراسم «چک دولَه» شرکت کنند

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

و آن‌ها جسم کوچکی مانند انگشتری، گوشواره، سنجاق سر، سکه یا مانند این ها در آب دوله می اندازند. سپس دختر دوله را بـه زیر درختی همیشه سبز چون سرو یا مورد می برد ودر آن‌جا میگذارد. در روز جشن تیرگان و پس از مراسم آبریزان، همه ی ی ی کسانی که در دوله جسمی انداخته‌اند و نیت و آرزویی داشتنه‌اند در جایی گرد هم می آیند و دوشیزه، دوله را از زیر درخت بـه میان جمع می‌آورد.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

دراین فال‌گیری بیشتر بانوان شرکت میکنند و سال خوردگان با صدایی بلند بـه نوبت شعرهایی میخوانند و دختر در پایان هر شعر، دست خودرا درون دوله می برد و یکی از چیزها را بیرون می‌آورد، بـه این ترتیب صاحب آن جسم متوجه می‌شود که شعر خوانده شده مربوط بـه نیت، خواسته و آرزوی او بوده‌است.

– دستبند تیر و باد

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

در آغاز جشن بعد از خوردن شیرینی، بندی بـه نام «تیر و باد» که از ۷ ریسمان بـه ۷ رنگ متفاوت بافته شده‌است بـه دست می‌بندند ودر باد روز از تیرماه «۹ روزبعد» این بند را باز کرده ودر جای بلندی مانند پشتبام بـه باد می‌سپارند تا آرزوها و خواسته‌ هایشان را بـه عنوان پیام‌رسان بـه همراه ببرد. اینکار با خواندن شعر زیر انجام می‌شود: تیر برو باد بیا غم برو شادی بیا محنت برو روزی بیا خوشه مرواری بیا.

و اما تیرگان در کدام شهرها برگزار می‌شود؟

تیرگان در همه ی ی ی شهرها دریک تاریخ برگزار نمیشود. «گاهشماری یکپارچه ی دین هـای ایران»، تاریخ برگزاری جشن تیرگان را دهم تیرماه می‌داند. «انجمن کوهنوردان ایران» در روز سیزدهم تیرماه تیرگان در دامنه هـای دماوند در شهررینه، لاریجان آمل برپا میکنند.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

در فراهان مردم این جشن را در روز آغاز تابستان و بیشتر در ستایش از گندم و بـه عنوان جشنی برای برداشت گندم برگزار میکنند. در جاهای دیگری مثل مازندران، تیرگان بـه «تیرماه سیزده شو» مشهور است ودر شب سیزدهم آبان، جشن آن برگزار می شود. در اردهال، مردم تیرگان را در سیزدهم مهر ماه جشن می گیرند. مردم مهدی شهر سنگسر این جشن رابا نام «تیر مو ای سیزده» ودر روز ۲۲ آبان ماه برپا میکنند ودر آن، خوراکی ای بـه نام «سیزده تامو» می پزند.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

ارمنیان اصفهان جشن تیرگان را در روز سیزدهم ژانویه برگزار میکنند. زرتشتیان شهر هـای تهران، کرج، یزد، میبد، اردکان، کرمان، بم، شیراز، اصفهان، اهواز، منطقه زلف آباد اراک و کشورهایی مثل سوئد، تورنتو و کشور کشور آمریکا نیز تیرگان را جشن می گیرند.

و در آخر عکس های برگزاری جشن تیرگان در رینه آمل

یازدهمین جشن تیرگان دربخش رینه آمل برگزار شد، این جشن همه ی ی ی ساله برای دوستاران طبیعت و برپایی دماوند تشکیل می شود.

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

جشن تیرگان چیست

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

جشن تیرگان در مازندران

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

تاریخچه جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

آداب مراسم تیرگان ،عکسهای برگزاری جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

جشن تیرگان،روز جشن تیرگان ،۱۳ تیر جشن تیرگان

همه چیز درباره جشن تیرگان، 13 تیر ماه + عکس های جشن تیرگان

همه ی ی ی چیز درباره جشن تیرگان، ۱۳ تیر ماه + عکسهای جشن تیرگان

نوشته همه چیز درباره جشن تیرگان، ۱۳ تیر ماه + عکس های جشن تیرگان اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد